Гробница Шушманец

Гробница Шушманец

Намира се на 12 км северно от Казанлък

Храмът в могилата „Шушманец“ е изграден през ІV в. пр. Хр., но е бил използван и като гробница. Храмът няма аналогия на Балканския полуостров, тъй като е единственият тракийски храм с колони и в преддверието, и в камерата. Тук тракийската представа за строежа на Вселената е детайлно разработена. В средата на предверието се издига впечатляваща колона, която завършва с голям диск – символ на слънцето.

Храмът в могилата „Шушманец“ край гр. Шипка е открит на 28 август 1996 г. Има широк коридор, предверие с полуцилиндричен свод и кръгла куполна камера. Той е първият и единствен досега тракийски храм с колони и в предверието, и в камерата. В предверието са пренесени в жертва четири коня и две кучета, чиито останки са добре запазени.

Входът към кръглото помещение се е затварял с двукрила каменна врата с повърхност, разделена на касетки, върху която има изображения на стилизирани въртящи се слънчеви дискове, които впоследствие са били скрити под червена боя. Над входа на централното помещение е моделиран фалшив фронтон с палмета и полупалмета в краищата.
От средата на кръглата камера до купола се извисява колона, измазана с фина варова замазка. Колоната подпира голям, също измазан кръгъл диск. Той затваря купола, изграден от 15 радиално разположени каменни блока. Стените на камерата се разделят от три, разположени един над друг, пояси. Най-долният пояс е оформен от седем колони, с по десет надлъжни жлеба, като между тях се образуват седем полета. Следва друг хоризонтален пояс и над него седем полуколони, а над тях е горната част от купола. Неговите каменни блокове са слънчеви лъчи, които очертават небето и слънчевия божествен свят. Уникалното му архитектурно решение го прави едно от най-представителните произведения на тракийската архитектура.
Scroll to Top