Гробница “Оструша”

Гробница “Оструша”

Намира се на 10 км северно от Казанлък Храмът датира от средата на ІV в. пр. Хр. Има шест помещения.

Храмът датира от средата на ІV в. пр. Хр. Има шест помещения. В квадратната югозападна камера ритуално е пренесен в жертва кон.

Таванът на гробницата впечатлява с касетъчната си структура и единственото запазено изображение на изящна женска глава.

Централната камера е издълбана в един единствен гранитен блок с тегло около 60 тона.
Гробнично-култовият комплекс е открит на 13 март 1993 г. до гр. Шипка и е уникално археологическо откритие. Комплексът има шест помещения, като пред тях в редици са разположени питоси, амфори и архитектурни детайли.

От юг се влиза в централно, „разпределително“, помещение с три входа за камерите встрани и на север.

Вдясно помещението е с кръгъл план и куполно покритие. Останалите са изградени от обработени гранитни блокове с двускатно покритие.

Югозападната камера е квадратна и не е ограбена. В нея е извършено жертвоприношение на кон и металните предмети за ритуала са намерени на място. В тази камера са намерени също апликации от конската амуниция – начелник с формата на стилизирана двойна брадва и с триизмерна глава на грифон, и шест набузника от сребро. Всички са с богата украса от животински и растителни орнаменти.
Открити са и силно деформирани сребърни фиала и каничка. Върху висок стелобат с три стъпала е поставена монолитна саркофагоподобна гробна камера, чиито стени са много добре обработени отвън и отвътре. Тя е хваната за него чрез плътна заливка от олово. Самата камера е издълбана от един монолитен гранитен блок, който в готово състояние тежи около 40 тона и е от кариера в северните склонове на Средна гора. До северната стена е моделирано ложе, което отпред има вертикални пояси, оформени като крака, и пластичен хоризонтален пояс. Към ложето има стъпало, което завършва с лъвски лапи.
Гробната камера е покрита с 20-тонен двускатен покрив от гранитен монолитен блок. Двата му фронтона и корнизът са покрити с фина бяла мазилка, наподобяваща мрамор.

Таванът на камерата е интересно оформен: в средата има голям кръг – слънчевият диск, който е очертан от два вписани един в друг квадрата, а около тях във всички посоки са разположени 38 квадратни касети.

Таванът е покрит със стенописни изображения, като някои от детайлите са подчертани със злато.

От запазената живопис се съди, че касетите някога са съдържали портрети, орнаменти, митологически сцени и сцени от ежедневието.

Най-добре запазено е миниатюрното изображение на женска глава с кафява къса коса, златни обеци и златна огърлица. Тя е поразяващо красива и одухотворена. Някъде около ІV в. сл. Хр. гробнично-култовият комплекс е бил ограбен от ранните християни, а стенописите върху тавана – унищожени, тъй като за тях били езически.
Scroll to Top