Исторически музей / Худ. галерия

Исторически музей / Худ. галерия

Основан през 1901 г. от родолюбивия казанлъчанин Петър Топузов. Историческият музей „Искра“ е сред най-старите, най-богатите и най-известните регионални музеи в България. В него се съхраняват над 50 000 оригинални експоната, отразяващи богатата материална и духовна култура на Казанлъшкия край.

В музея може да видите постоянните експозиции на отделите „Археология”` „Възраждане”, „Нова история”, „Етнография” и „Най нова история”. Интерес за туристите представляват колекциите от костени сърпове ( единствената в Югоизточна Европа), средновековна керамика, хладно и огнестрелно оръжие, накити и носии от бита на казанлъчани в миналото.
В новата трезорна зала са изложени най-новите златни, сребърни и брон-зови находки от тракийските храмове-гробници в региона. Те включват уникалния златен Венец на Севт III, неговите шлем и наколенници, цялостна златна и сребърна конска муниция а също така и рядка колекция от монети и други предмети от тракийската епоха.

Музеят опазва изследва и популяризира цялото историческо наследство на Казанлъшкия регион, в това число и всички тракийски гробници от Долината на тракийските владетели.

Художествена галерия

Една от най-старите богати художествени галерии в страната е тази в Казанлък – роден град на много известни български художници. Галерията има своя самостоятелна сграда, но част от нейните фондове са експонирани във филиалите – родни къщи на проф. Дечко Узунов и проф. Ненко Балкански. През 1901 г. се поставя началото на художествена сбирка. В своето едновековно съществуване, удожествената галерия е събрала ценен фонд от живописни, графични и скулптурни творби на казанлъшки и други български художници. Притежава колекция от икони и гравюри, малка колекция от произведения на декоративно-приложните изкуства, както и колекция от екслибриси на чуждестранни художници.
Scroll to Top